חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המתארח אצל אביו או חמיו לשבת ובמוצאי שבת חוזר לביתו - היכן ידליק נרות חנוכה ?

תשובה:

בן נשוי המתארח אצל אביו או חמיו בשבת חנוכה, ובמוצאי שבת מתכונן לחזור לביתו, אין להדליק אלא כשיחזור לביתו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חזון עובדיה, חנוכה, דין אכסנאי סע' ג.

תשובה נוספת:

אם נמשכה שהותו שם עד תחילת הלילה הבא - כפי שמצוי במוצאי שבת- טוב שידליק שם, ובלבד שישהה שם חצי שעה לאחר הדלקתו. (בהע' לה - אע"פ שיכול לחזור לביתו ולהדליק - עדיף טפי, שהרי כבר הגיע זמן ההדלקה).

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: הליכות שלמה, מועדים, חנוכה פי"ד, סע' יט ובהע' לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה