חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה סדר הדלקת נרות חנוכה בליל שבת ובמוצאי שבת?

תשובה:

בליל שבת מדליקים נר חנוכה ואחר כך נר שבת, ובודאי יש לנהוג כך אם האשה מדליקה גם נרות שבת וגם נרות חנוכה. איש שהדליק נרות שבת ועדין לא קבל את השבת במחשבתו רשאי במקרה זה להדליק נרות חנוכה אחר נרות שבת.
במוצאי שבת מנהג הספרדים להבדיל לפני הדלקת נרות חנוכה. ואצל האשכנזים חלוקים בדבר מה קודם למה, וכל אחד יעשה כמנהגו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק יא' סעיפים ב, ג,י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה