חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה סדר הדלקת נרות חנוכה בליל שבת ובמוצאי שבת?

תשובה:

בליל שבת מדליקים נר חנוכה ואחר כך נר שבת, ובודאי יש לנהוג כך אם האשה מדליקה גם נרות שבת וגם נרות חנוכה. איש שהדליק נרות שבת ועדיין לא קיבל את השבת במחשבתו - רשאי במקרה זה להדליק נרות חנוכה אחר נרות שבת.
במוצאי שבת מנהג הספרדים להבדיל לפני הדלקת נרות חנוכה. ואצל האשכנזים חלוקים בדבר מה קודם למה, וכל אחד יעשה כמנהגו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק יא' סעיפים ב, ג,י

תשובה נוספת:

נוהגים ביום שישי להתפלל מנחה במניין לפני הדלקת נרות חנוכה.  אם לא התפלל במניין, לא יתפלל ביחיד לפני ההדלקה, אלא ידליק ויתפלל אחר כך  מנחה במניין בבית הכנסת.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: חשוקי חמד - חנוכה

מקור: סימן עד וראה משנה ברורה סימן תרעט סק"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה