חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים ידי חובת הדלקת נרות באמצעות נורה חשמלית?

תשובה:

נראה שרק אם הנורה פועלת באמצות בטריה אזי ניתן בעת הצורך לצאת ידי חובה, בתנאי שנותר בבטריה שיעור הדלקה, מה שאין כן בנורה המופעלת על ידי חשמל שבו זרם החשמל החיצוני מתחדש בכל רגע ואין החשמל הדרוש לשיעור הדלקה נמצא ברשותו בעת ההדלקה.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: שבת עמוד עג

תשובה נוספת:

מי שהדליקה נרות שבת באמצעות אור חשמל, כיון שלא היה לה נרות שבת, וגם לא היה לה שהות להשיג נרות תיהיה חייבת להוסיף נר בשבת שלאחריה, כפי שקונסים את מי ששכחה להדליק. דין זה גם אם הדליקה ללא ברכה מחוסר ידיעה. כמוו כן יש לשים לב שהדלקת נר באמצעות תאורה חשמל תיהיה בתאורה שיש בה שלהבת ולא כמו אור פלורסנט או לדים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה כג

תשובה נוספת:

יולדת השוהה בית חולים תדליק נרות שבת בברכה גם אם בעלה מדליק בביתם עם ברכה.

אם הגיעה לבית חולים  בזמן הדלקת נרות שבת ואינה יודעת אם תשאר שם משיחשיך, ואף ייתכן וישלחו אותה לביתה, אזי תדליק נרות שבת בחדר ההמתנה ואל תברך. ואם בעלה ישאר איתה בחדר ההמתנה ואף יאכל שם, אזי ידליק הבעל בברכה.
אם נמצאת במקום שלא מרשים לה להדליק או שאין לה נרות שבת, יש אומרים שתדליק ותברך על אור חשמל (אין לברך על פלואורסצנט)

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין והרב משה רוטשילד

ספר: תורת היולדת

מקור: פרק לח סעיפים א-ה וראה מנ,ב רסג, לב

תשובה נוספת:

סוללה עדיפה על נורה חשמלית, הניזונה מרשת החשמל, לכן מי שנמצא בבית מלון או בית חולים שלא מאפשרים להדליק בחדרים, תוכל להדליק בחדרה בשני נרות פנסי להט המופעלים על יד סוללה, כדוגמת  ,לינר" של מכון צומת.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: גליון 111 תשובות קצרות, מספר 22 הרב ישראל רוזן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה