חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן מדליקים נרות בחג הסוכות?

תשובה:

לכתחילה יש להדליק נרות במקום שאוכלים, דהיינו בסוכה. אם יש חשש של שהנרות יכבו או יגרמו לשריפה, ואין מיתקן מתאים כדי שיגן על הנרות מפני הרוח, ידליקו את הנרות בבית במקום שמכינים את הסעודה או במקום שנשים אוכלות (כשאין מקום לנשים בסוכה)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מג' סעיף טו

תשובה נוספת:

תדליק את התאורת חשמל בסוכה לשם נר מצוה ובלי להפסיק בדיבור תלך לבית ותדליק את נרות שבת וחג ותברך על הנרות.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: סוכות פרק יב סעיף ח וראה שם גם דעת הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה