חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי תדליק האשה את נר יום טוב החל במוצאי שבת?

תשובה:

נר יום טוב החל במוצאי שבת, תדליק האשה לאחר שהבדילה באמירת ברוך המבדיל בין קודש לקודש לפני ההדלקה או כל מלאכה.

פוסק: הרב יצחק מאיר ברכיה ליברמן

ספר: חג השבועות - דינים ומנהגים

מקור: פרק ג סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה