חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רווקות רשאיות להדליק נרות שבת בבית אימן?

תשובה:

רווקה הרוצה להדליק נרות שבת תדליק ללא ברכה.
ואם רוצה תדליק בחדר אחר בברכה

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רמה

תשובה נוספת:

בנות ספרד הרוצות לנהוג בחסידות ולהדליק בחדריהן אסור להן לברך, אלא תשמענה את הברכה מפי האם, בעת שהיא מדליקה במקום האכילה, ואחר כך תדלקנה בחדר שלהן ללא ברכה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ב סימן לב, וראה הליכות בת ישראל פרק טו, יט ובהערה נב - נד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה