חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייל נשוי, גרוש, גרוש, גרושה רווק, רווקה, אלמן, אלמנה חייבים גם להדליק נר של יום כיפור?

תשובה:

בערב יום כיפור, מדליקים נרות מבעוד יום ומברכים "אשר קידשנו..להדליק נר של יום הכיפורים". לפי מנהג ספרד אשה לא תברך גם שהחיינו אלא תצא ידי חובה בברכת שהחיינו בית הכנסת לאחר אמירת כל נדרי.
חייל נשוי הנמצא במלואים ביום כיפור, וכן גרוש, גרוש, גרושה רווק ורווקה (שאינם סמוכים על שולחן הוריהם), אלמן, אלמנה חייבים גם להדליק נר של יום כיפור.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים, פרק ב הערה עט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה