חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק נר חנוכה בגוזניק?

תשובה:

גוזניק פסול להדלקת נר חנוכה מדין אבוקה וגם אין בו פתילה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, סעיף יב ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה