חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק בשבת תנור חימום עבור חולה שגופו קר?

תשובה:

חולה שיש בו סכנה והקור עלול להזיק לו, ואין נכרי במקום, מותר יהיה בשבת להדליק תנור חימום עבורו אם יועיל לו יותר מריבוי שמיכות.
חולה שחום גופו נמוך מאוד וזקוק על פי חו"ד רפואית לחימום הגוף, מותר להשכיבו על מזרון חימום ויחבר בשינוי את המזרון לשקע שבקיר.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק טז עמוד 74 סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה