חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן מדליקים נרות שבת בבית מלון?

תשובה:

המתארח במלון צריך להדליק נרות שבת בחדרו. אולם אם בעל המלון חושש  מדליקה ואינם מאפשרים להדליק נר בחדר השינה, ידליק בברכה בחדר האוכל. ואם כבר קדמו אותו אחרים והדליקו שם נרות שבת אין לו לברך שם על ההדלקה, אבל יוכל לברך על הדלקת החשמל בחדר השינה.


תוספת העורך: כאשר מדליקים בחדר האוכל מנהג ספרד שרק הראשונה מברכת ומנהג אשכנז שכולן מברכות.(שו"ע אורח חיים סימן רסג' סעיף ח)

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן רסג' סעיף יט

תשובה נוספת:

 כיון שבחדר האוכל בבית מלון רק אוכלים, וחוזרים לחדר שבמלון יש להדליק במידת האפשר  את הנרות בחדר, וראוי לטעום  משהו בחדר  כדי שייחשב גם כמקום אכילה. לכן כשמדליק בחדר במלון ידליק נרות ארוכים, שימשיכו לדלוק גם כשיבוא לחדרו. ראוי במקרה זה לטעום משהו גם בחדר  כדי שייחשב גם כמקום אכילה. אולם יש לתת את הדעת על הצד הבטיחותי, לבל תפרוץ חלילה שריפה. מוצע להניח קופסת שימורים מלאה בתוך הכיור שבחדר, ולהדביק עליה את הנרות. מכיוון שהקופסה מלאה, הרי היא בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, ובעת הצורך יהיה מותר להוציא אותה מהכיור.

כשאין אפשרות להשאיר בחדרים אש דולקת ללא השגחה, ישאיר בחדר נורה חשמלית קטנה דולקת, ויכול להדליקה אפילו בברכה. ואם אפשרות זו אינה בת יישום, ידליק בחדר בו הוא אוכל.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק כו' סעיף ב

תשובה נוספת:

סוללה עדיפה על נורה חשמלית, הניזונה מרשת החשמל, לכן מי שנמצא בבית מלון או בית חולים שלא מאפשרים להדליק בחדרים, תוכל להדליק בחדרה בשני נרות פנסי להט המופעלים על יד סוללה, כדוגמת  ,לינר" של מכון צומת.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: גליון 111 תשובות קצרות, מספר 22 הרב ישראל רוזן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה