חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם רשאי להדפיס את תוכן השעורים ששמע מתלמיד חכם?

תשובה:

הרוצה להדפיס מה ששמע וסיכם מתוך הרצאה, או שעור של תלמיד חכם שהושמע בפני רבים,  רשאי להדפיס, ואין יורשי המרצה יכולים לעכב אותו. כל זאת בתנאי שלא מדובר בספר שהודפס או עומד לדפוס, וכן אם אין טענה אמיתית שרמת הסכומים או הנושאים לא ראויים לגודלת הרב,
ויש צורך להוסיף ביאורים, מקורות וכו', אולם מעבר לכך אין ליורשים זכות למנוע את ההדפסה מצד זכות כספית.
יצוין שחידושי תורה של אדם הם חלק בתורה שהקב"ה הניח בכל דור לפרסם אם הם  דברים ראויים.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן שעג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכויות יוצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה