חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת ללכת ברחוב ולעבור במקום בו ידלק האור כאשר יעבור שם לדרכו?

תשובה:

יש מקילין במקרה שאדם העובר במקום בו חיישן המפעיל תאורה כאשר מזהה אדם, כיוון שאין לו הנאה מזה, ואין זה רצונו, או דעתו ואינו קשור כלל לפעולה זו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק כו, סעיף לא וראה הערה מד בהרחבה וראה שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן מט

תשובה נוספת:

כאשר רוצים להפעיל בבית פרטי מערכת בטחון ואזעקה הכוללת חיישן המזהה אדם המתקרב לבית וכתוצאה מכך המערכת מפעילה את התאורה מסביב, מותר הדבר רק אם כיוונו באמצעות שעון שבת שהמערכת מפעל רק בשעות הלילה בזמן שבני הבית אינם יוצאים ובאים וגם שאורחים לא צפויים לבוא או לצאת אותן שעות.
מומלץ גם להתייעץ עם מכון צומת באלון שבות לגבי פתרונות נוספים.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ד' סימן מב

תשובה נוספת:

מי שהולך לדרכו ברחוב ויודע שידלק האור כאשר יעבור ליד איזה בניין, אין בכך איסור ומותר לו ללכת בדרך זו, שהרי אין לו קשר למלאכה והוא לא מעוניין בה.
(אומנם מסתבר שאם יכול ללכת בקלות ברך אחרת יעשה זאת).

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק כו סעיף לא וראה שמות הפוסקים בהערה מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה