חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוסיף בשבת מים רותחים לתוך סיר חמין שעל הפלטה כאשר החמין מתחיל להתייבש?

תשובה:

מותר להוסיף בשבת מים רותחים מכלי ראשון (מיחם) לתוך סיר חמין שעל הפלטה כיון שנתינת המים הנה מכלי ראשון לכלי ראשון.

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אורח חיים עמוד 121 . ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק א' סעיף יז

תשובה נוספת:

נוהגים לערות מים ישירות מהמיחם לסיר החמין / התבשיל אשר מבושל כבר כל צרכו אולם מצטמק והולך על מנת שלא יאבד טעמו או שלא יחרך כמו שמצוי בטשלאנט, , יעשה זאת בנחת ולא יערבבם על ידי ניענוע של הקדירה. אשכנזי שמערה לתוך כוס ומהכוס לתבשיל יש לו על מי לסמוך.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: סימן רנג סעיף כד הערה 236

תשובה נוספת:

יש להקל להוסיף מים לתוך הטשולנט כשיש אורחים, כיוון שאינו מתכוון לבישול אלא למנוע שישרף.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף צג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה