חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההלכה לגבי הוספת שם לחולה?

תשובה:

בזמננו אין להוסיף או לשנות שם לחולה מסוכן וכו' משום שבשביל זה צריך להיות אדם הבקי בשרשי השמות שבשמים וצריך שם להמשיך לו נפש חדשה מהקדושה. ובזמננו לא בקיאים בזה. ועוד שפעמים מוסיפים שם לחולה  ורק מחמת זה הוא מת. משום שהשם שהוסיפו לו אינו מתאים לו.

פוסק: הרב יוסף חיים זוננפלד

ספר: תורת חיים הנהגות ופסקים הגר"ח זוננפלד

מקור: הלכות ביקור חולים, סעיף ד וראה שם הערה 134.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה