חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להוסיך שמן מעבר לכמות של מחצית השעה, בגלל שבימינו "עד שתכלה רגל מן השוק" הנו זמן מאוחר יותר?

תשובה:

יש מקומות ששיעור חצי שעה הנו זמן רב יותר בגלל שיש באותם מקומות תנועת אנשים ברחוב, לכן נכון לתת כמות שמן גדולה יותר משום הידור מצווה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"ב עמוד צא בשם הגר"נ קרליץ והגרש"ז אוירבאך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה