חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא ספר תורה מארון הקודש על מנת להראותו לילדים קטנים במסגרת הערכות לקבלת החומש?

תשובה:

בעת הצורך, יהיה מותר להוציא ספר תורה מארון הקודש לצורך נער בר מצווה המתכונן  לקראת עלייתו לתורה, וזאת אם תיהיה בכך תועלת ממשית לקריאתו.
כמו כן יהיה מותר להוציא ספר תורה בבית הכנסת  לילדים קטנים במהלך "קבלת החומש", כדי להגדיל בקרבם את כבוד התורה וחיבתה.

פוסק: מכון צומת - הרב ישראל רוזן

ספר: תחומין

מקור: כרך לח - הרב יהודה ליב נחמנסון

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה