חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אב מאמץ יכול לממן את הוצאות אחזקת בן מאומץ ממעשר כספים?

תשובה:

חלוקות הדעות אם מותר לכסות את הוצאות האחזקה ממעשר כספים.
ודעת הגרי"ש אלישיב שבענין ילד יהודי מאומץ (ולא נכרי) יהיה מותר.

פוסק: הרב אליקום דבורקס

ספר: על בן אמצת לך

מקור: פרק יב סעיף ה ובסוף הערה י כמובא בספר ברכת הבנים פרק יד סימן ב סעיף ה בהערה שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אימוץ ילדים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה