חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאיזה תקציב מממנים הוצאות ואחזקת הורים?

תשובה:

אם אין להורים כסף ולבניו יש כסף, אזי הילדים חייבים לזונו. אם אין לילדים די כסף לפרנסה, הם יכולים להשתמש בכספי צדקה ומעשר כספים על מנת לזון את ההורים, וחייבים לתת להם כל צרכיהם.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כיבוד אב ואם פרק שני

תשובה נוספת:

במקרה שההורה זקוק לשהות וטיפול בבית זקנים ואין כסף להורה או שמתקמצן לשלם, ישלם הבן את התשלום, וכאשר יש להורה כסף התשלום חל על ההורה. אולם במקרה וההורה אינו מוכן לשלם והוא זקוק לאישפוז שם, אזי ישלם הבן ואחר כך ינכה זאת בעת חלוקת הירושה. רצוי להכריז בתחילה בפני שני עדים שאינו נותן זאת במתנה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק ט סעיף א בהערה א ס"ק ו וראה שו"ת תשובות והנהגות חלק ב סימן תמד

תשובה נוספת:

כשאין להורים פרנסת קיום, ויש להם מספר ילדים, אזי מחשבים את חלוקת ההשתתפות בפרנסתם לפי היכולת הכספית של הילדים. מי שעשיר יותר משלם יותר. והאחרים שמצבם הכספי קטן יתנו לפי יכולתם כל עוד לא יצטרכו לחזר על הפתחים.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כיבוד אב ואם פרק שני סעיף ד

תשובה נוספת:

בן שנוסע לכבד או לעזור להוריו הגרים בריחוק מקום, וניתן ללכת אליהם רגלי, והבן בוחר לנסוע ברכב אזי במקרה זה, על הבן יחולו הוצאות הדלק, והנסיעה.

פוסק: הרב צבי פסח פרנק

ספר: שו"ת הר צבי

מקור: יורה דעה, סימן קצז'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה