חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

בן שנוסע לכבד או לעזור להוריו הגרים בריחוק מקום, על מי חלות הוצאות דלק הנסיעה?

תשובה:

בן שנוסע לכבד או לעזור להוריו הגרים בריחוק מקום וניתן ללכת אליהם רגלי, והבן בוחר לנסוע ברכב אזי במקרה זה, על הבן  יחולו הוצאות הדלק והנסיעה.

פוסק: הרב צבי פסח פרנק

ספר: שו"ת הר צבי

מקור: יורה דעה, סימן קצז'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה