חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הוצאות נסיעה לעבודה ניתן לנכות מהריווח שלו ?

תשובה:

הוצאות נסיעה לעבודה / לעסק ניתן לנכות מהריווח שלו, וכן המקבל מהבעלות הוצאות נסיעה אינו צריך להפריש מעשר כספים, אולם אם משתמש בכסף למטרה אחרת אזי יהיה צריך להפריש מעשר כספים.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק יב סעיפים ו, ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה