חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצורך ריפוי להוציא זרע לבטלה לצורך פריה ורביה?

תשובה:

רוב הפוסקים הכריעו שלצורך ריפוי למטרת קיום מצוות פרוו ורבו מותר להוציא זרע לבטלה כדי שהרופאים ידעו איך לטפל בו.
מותר לעשות זאת באמצעות מכשיר הרעדה (ויברטור).

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק א' סימן לז

תשובה נוספת:

מי שחלה בסרטן וכדי להצילו צריך לעבור הקרנות, ויש חשש שבגין זאת עלול להפגע זרעו לצמיתות.
מותר לו  להוציא זרע על מנת להקפיאו עד שיתחתן ויוכל לקיים מצות פרו ורבו.
היתר זה הנו גם אם תתכן אפשרות שזרעו לא ייפגע במהלך ההקרנות.
היתר זה חל כבר על נער בגיל מצוות שנתחייב במצוות, ואם אפשר יוציא את הזרע בדרך גרמא ואם לא אזי יהיה מותר לו להוציאו אף בידיים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית וברכתו פרק ו סעיף ד וראה גם באהלה של תורה א.סט וכן תחומין יח

תשובה נוספת:

גם המתירים לצורך ריפוי לא התירו זאת על יד שיפשוף ביד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק א אבן העזר סימן תקה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמצעי מניעה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה