חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למשכיר להוציא חפצים שהמשכיר הקודם השאירם בדירה?

תשובה:

שוכר שהשאיר חלק מהחפצים בדירה ולא לקחם למרות שהמשכיר התרה בו מספר פעמים, אינו רשאי להוציא את החפצים למקום שאינו משתמר. אבל יכול להודיע לו שאם לא יוציאם  אזי המשכיר יפנה את החפצים בתשלום (לכתובתו החדשה) באמצעות חברת הובלה והתשלום יהיה על  השוכר, או שיגבה ממנו דמי שכירות חלקיים על החפצים שלא הוציא עדין.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ג סימן ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה