חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא מח עצמות מילד קטן עבור אביו?

תשובה:

הילד אומנם  קטן ועדין לא בגיל מצוות, מכל מקום מסתבר שמותר לבקשו לתרום מח עצמות להצלת  אביו. (או בן משפחתו)

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן תסד. וכן ראה שולחן שלמה, חלק ב עמוד נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה