חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא שולחן מהסוכה כדי שיהיה יותר מקום לישון בסוכה?

תשובה:

יש מי שאומר שאף כאשר רוצים לישון בסוכה אך צפוף בה, אין להוציא את השולחן מהסוכה כדי להרחיב את המקום.
אך דעת רוב הפוסקים שמותר להוציאו גם במקרה כזה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תשלז, סעיף מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה