חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד כמה מותר לאשה נשואה המכסה את ראשה - להוציא שער?

תשובה:

להוציא שער ראש מקדימה כ- 4 ס"מ, (שתי אצבעות).
אולם, ראוי להחמיר על פי הזוהר.
לגבי פאה נכרית יש פוסקים האוסרים ויש פוסקים המתירים פאה פשוטה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג נישואים עמוד 54 וראה אגרות משה אה"ע נח. שו"ת שאילת שלמה ח"ג סעיף תיד. מש"ב עה, ס"ק יד וראה עשה לך רב חלק ט שאלה כו שתי אצבעות וכו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה