חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא תקע ולנתק מכשיר משקע חשמלי כאשר יש ריח של שריפה או חוט חשמל רופף ויש חשש לנזק וכו' ?

תשובה:

כאשר אין סכנה מיידית יהיה מותר על ידי נכרי להוציא תקע משקע חשמלי כאשר יש ריח של שריפה או חוט חשמל רופף ויש חשש לנזק, שריפה וכו'. וכשאין נכרי במקום ויש סכנה אפשרית וכגון שיש שם ילדים קטנים ורצף של בתים יוציא בעצמו את השקע (אם אפשר בשינוי).

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א' סעיף יא

תשובה נוספת:

בשעה שזרם החשמל מופסק מותר להוציא את התקע וראוי לעשות זאת כלאחר יד.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: יג, לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה