חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לצאת במקום שאין עירוב עם תרופות כשהולך לדבר מצווה?

תשובה:

חולה שהרופא ציוה עליו לקחת איתן תמיד תרופה מסיימת, משאף, או מעט סוכר חלה סכרת, הרי כשהולך לדבר מצווה, כגון לתפילה או שיעור תורה, מותר לו להוציא איתו (שלא בדרך הרגילה, כגון מתחת לכובעו) במקום שאין עירוב וגם לא מדובר ברשות רבים גמורה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ סעיף ז וראה בפירוט שות אבני דרך חלק יא סימן מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה