חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חלה חובת טבילה גם כאשר רופא אסר על האישה תשמיש המיטה?

תשובה:

כאשר רופא אוסר על אישה תשמיש המיטה או כשהבעל חולה, ולכן אינם יכולים לקיים את המצוות, 
בכל אופן תלך האישה לטבול, וזאת משום היתר נגיעה וקירבה. (ובתנאי שלא יבוא לידי מכשול של הוז"ל).

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה - המדריך לטהרת הבית

מקור: פרק נז סעיף כ

תשובה נוספת:

כשהאישה חולה היא אינה חייבת לטבול אך רצוי שתטבול.

במקרה שהרופא אסר על הבעל  לשמש, או שהוא חולה ואינו יכול, מותר לאשה לטבול אלא אם יש חשש להרהור וכו'.

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק כו שאלה ה-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה