חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוריד בשבת כבסים רטובים עבור תינוקות וילדים?

תשובה:

בגדי תינוקות, אם אין לו אחרים, מותר להורידם בשבת ולהשתמש בהם גם בשבת ובחג גם אם היו רטובים בכניסת השבת.
לגבי כל השאר יש לנהוג כדלקמן: בגדים שנתלו לייבוש ביום שישי מותר להורידם בשבת אם בשעת כניסת השבת או החג כבר היו יבשים או לחים. זאת ועוד, כבסים אלה מותר להורידם גם אם אין בדעתו ללובשם בשבת, אלא שרוצה למנוע את הרטבתם מפאת הגשם שעשוי לרדת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיפים יט-כא

תשובה נוספת:

כביסה הנמצאת על חבל ורוצה להורידם מפני החשש שגשמים יחלו לרדת, יהיה מותר להורידם בשבת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שב סעיף צח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה