חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שגדל אצל הורים חורגים / מאמצים רשאי לומר קדיש ביום היארצייט?

תשובה:

מי שגדל אצל הורים חורגים / מאמצים רשאי לומר קדיש ביום היארצייט, אף על פי שאין זו חובה. ואם הכיר בינתיים את הוריו הביולוגיים צריך לבקש מהם רשות לכך.
ילד מאומץ שלא הייתה לו שום שייכות וקשר עם הוריו הטבעיים חייב בכל הלכות אבלות ודיני יארצייט של הוריו הטבעיים.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ב סימן ב סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה