חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן מחוייב להושיב את אביו בראש השולחן כאשר הוא מתארח אצלו?

תשובה:

בן מחוייב להושיב את אביו בראש השולחן כאשר הוא מתארח אצולו, וכך ינהג כלפי חמיו.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן סג

תשובה נוספת:

 כאשר אביו מתארח אצל בנו, או שהאב מתארח אצלו דרך קבע, רשאי הבן לשבת בראש השולחן.

פוסק: הרב יחיאל מיכל עפשטיין

ספר: ערוך השולחן

מקור: סימן ר"מ סעיף יא וראה תורת הכיבוד, טז, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה