חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להושיט יד לאישה מטעמי נימוס?

תשובה:

לכתחילה אין להושיט יד לאישה בין אם היא פנויה, נשואה, יהודיה או נוכריה.
אם האישה הושיטה לו יד לשלום ישיב ביד רפה ואל ישהה ידו ביד האישה יותר מן הזמן הנחוץ לאמירת שלום. כמובן שמדובר שאם לא ישיב בהושטת יד עשוי הדבר לעורר איבה או פגיעה באישה.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ו' צט סעיף ז וכן פרק עז, ה. וראה בספר קדושים יהיו מכתבו של הרב בר שאול זצ"ל וראה בני בנים סימן לז וראה אגרות משה אה"ע ח"א סימן נו בסוף התשובה.וכן דבר חברון אבן העזר עמוד 80.

תשובה נוספת:

אסור להושיט יד לאשה מטעמי נימוס וכבוד בעלמא.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: אוצר דינים לאשה

מקור: סימן לז סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה