חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר להושיט יד לעזרה לגבי אשה שנפגעה ונפלה וכו'?

תשובה:

אשה שנפלה ונפגעה וזקוקה לעזרה, מותר להקל ולאפשר לגבר להושיט לה יד ולסייע לה, שהרי אינו עושה זאת משום חיבה, קירבה או תאוה.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ד עמוד קפז וראה גם שו"ת אז נדברו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה