חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר שכן דורש משכן שומר תורה ומצוות בתקיפות בשבת להזיז את הרכב המפריע לו לנסוע בשבת?

תשובה:

מי שהחנה רכבו במקום המפריע לאחרים, וכעת בשבת השכן דורש בתוקף הזזת הרכב שאם לא כן יזמין גרר ויחייב אותו בתשלום. נראה שאם השכן עומד בתוקף על דרישתו, יהיה מותר לו  לפתוח את דלת המכונית, להוריד את המעצור לדחוף קצת את הרכב. שהרי אם לא יזיז את רכבו אזי  ייגרם חילול שבת גדול על ידי הגרר ואף יחויב בתשלום.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: מאה שערים - הערות מעשיות

מקור: סימן עא וראה המהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סימן קמה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה