חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ביום טוב להזיז את מחוגי שעון שבת ?

תשובה:

ביום טוב מותר לכוון את השעון כדי שיחבר את הזרם מוקדם יותר, אבל לא כדי שיפסיק מוקדם יותר. (שש"כ פרק יג סעיף לא).
כמו כן, אם עשה עירוב תבשילין אזי יהיה מותר ביום טוב שחל ביום שישי להזיז, לצורך שבת, את שעון שבת כדי שיתחבר מוקדם יותר.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: דיני עירוב תבשילין עמוד שסח. וראה שמירת שבת כהלכתה מהדורת תש"ע פרק יג סעיף לא

תשובה נוספת:

כאשר יש צורך בדבר, מותר ביום טוב לקרב את זמן פעולת השעון, דהיינו: כאשר האור דולק מותר להקדים את זמן כיבויו, ואם הוא כבוי מותר להקדים את זמן הדלקתו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים פרק ה' סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה