חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב לשלם דמי הנזק כאשר שניים שברו את המשקפים של אדם שלישי?

תשובה:

אם שניהם היכו את חברם והזיקו ביחד חייבים שניהם לשלם. אם לא ב הכו יחד אלא זה אחר זה ולא ידוע מי גרם לשבירה של המשקפיים, אזי חולקים בתשלום. ולדעת החזו"א אין לחייבם מספק ולכן ראוי שיתפשרו עם הניזק.

פוסק: הרב משה אליהו וינמן

ספר: אבן שוהם - חשן משפט

מקור: סימן קי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה