חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נהג אמבולנס או הנוהג ברכבו לצורך הצלת נפשות, ותוך כדי נסיעתו פגע והזיק לאחרים יהיה חייב בתשלום הנזק?

תשובה:

הנוסע או רץ כדי להציל את השני ותוך כדי פעולתו הזיק לאדם אחר, פטור מלשלם על הנזק.

פוסק: הרב דוד בריזל

ספר: משפט המזיק

מקור: חלק א פרק ו סעיף יא וראה נתיבות משפט סימן עב סקי"ז וסימן שמ סק"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה