חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשמזמין את אביו לעלות לתורה רשאי להזכיר את שמו בלבד?

תשובה:

כשמתפלל לרפואת הוריו יזכיר "אבי" לפני שמו, אבי פלוני בן פלוני ולא יזכיר שמו בלבד.

 ואם הבן משמש גבאי בבית הכנסת ורוצה להעלות את אביו לתורה יגיד יעמוד..אבי מורי וכו'.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק ח' סעיפים ח- ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה