חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה להזמין לחתונה אב גרוש בניגוד לדעת האמא המתנגדת לכך?

תשובה:

על הבן מוטל להזמין את אביו לחתונתנו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: סימן רפט

תשובה נוספת:

אם האמא גידלה אותו הרי למרות שהורים גרושים שווים, בכל אופן יש לבן חובת הכרת הטוב כלפי האמא שגידלה אותו, ואם היא מתנגדת להזמנת האבא, אזי על הבן לשמוע בקולה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג עמוד 36

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה