חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם להזמין את חברו שיאכל אצלו למרות שהוא יודע שהוא לא יסכים?

תשובה:

לא יפציר בחברו שיאכל אצלו אם הוא יודע שהוא לא יאכל, כיון שיש בבקשה זו משום גניבת דעת. אבל ללא הפצרה, מותר להזמינו פעם אחת מפני הכבוד שרוחש לו.

פוסק: הרב יצחק אייזיק סילבר

ספר: משפטי השלום

מקור: פרק יז סעיף יג וראה חו"מ רכח' ס"ו וע"פ הסמ"ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה