חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להזמין את הוריו לסעודת שבת הגם שיחזרו בשבת ברכב?

תשובה:

המזמין אורח לסעודת שבת על מנת לקרבו ולהראות לו שלחן שבת או לקרבו ליהדות, מותר להזמינו גם אם יודע שיגיע ברכב, שהרי בלאו הכי הוא נוסע בשבת.
אולם אם מזמינו סתם שלא על מנת לקרבו ראוי להחמיר בזה.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ז סימן צו ענפים א-ב

תשובה נוספת:

מותר להזמין את הוריו לסעודת שבת, הגם שהוא יודע שהוריו יחזרו בשבת ברכב. רצוי שיחנו את רכבם בריחוק מה מביתו.

פוסק: הרב יצחק קשאני

ספר: המכונית והלכותיה

מקור: סימן ח סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה