חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להזמין לשבת אורח כאשר ידוע שיבוא עם רכבו?

תשובה:

המזמין אורח לסעודת שבת על מנת לקרבו ולהראות לו שלחן שבת או לקרבו ליהדות, מותר להזמינו גם אם יודע שיגיע ברכב, שהרי בלאו הכי הוא נוסע בשבת.
אולם אם מזמינו סתם שלא על מנת לקרבו ראוי להחמיר בזה.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ז סימן צו ענפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה