חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר שיכנסו לבית כנסת אנשי דת נוצרים הלבושים בבגדי דתם?

תשובה:

גוי שנושא צלב (שתי וערב) הנכנס ביוזמתו לבית כנסת אין חובה להוציאו. אולם בודאי שאין להזמין כמרים הנושאים צלב לבוא לבית כנסת.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד סימן צה בשם הרב צבי פסח פרנק.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עבודה זרה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה