חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להחזיק ולפרנס את נכדו מכספי מעשר כספים?

תשובה:

רשאי לפרנס בעת הצורך את בני בניו או בני בנותיו מכספי מעשר.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק יא סעיף צז וראה שו"ת שבט הלוי ח"ה סימן קלג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה