חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שקנה בגד והתברר לו אחר בקניה שיש בו איסור שעטנז, האם יחזיר לחנות?

תשובה:

אומנם מעיקר הדין יש כאן מקח טעות, אבל בכל זאת ממידת חסידות לא יחזיר את הבגד לחנות, כיון שקונה אחר עלול להיכשל בשעטנז אם יקנה בגד זה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק א סימן שלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שעטנז

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה