חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמסר חפץ לשמירה לזמן מסויים ולא בא לקחתו, האם רשאי השומר לזרוק את החפץ?

תשובה:

אם עבר זמן שנקבע לשמירת החפץ, ולא הצליח למצוא את בעל החפץ, רשאי לזרוק את החפץ.

פוסק: הרב זלמן נחמיה גולדברג

ספר: שו"ת בנין אריאל

מקור: חושן משפט עמוד 202 ועיין בספר תחומין כרך ה עמוד 342 חפצים שהוזנחו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה