חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הם מותר להחזיר מזוזה שנפלה בשבת?

תשובה:

מזוזה שנפלה בשבת והשפופרת נשארה במקומה על הפתח, יכול להחזיר לתוכה את קלף המזוזה. ואם לא - אזי אינו רשאי להחזירה. במצב הזה אם יש לו חדר אחר שיש בפתחו מזוזה ילך לחדר זה.

פוסק: הרב יששכר חזן

ספר: פתחי מזוזות - בית מזוזה

מקור: פרק ב סעיף ו-ח

תשובה נוספת:

נפלה מזוזה בשבת ממקום קביעותה, אין לטלטלה, אבל אם
המזוזה מונחת בבזיון, מותר לטלטלה כדי להצניעה.
מזוזה שנפלה בשבת, אם הנרתיק נשאר במקומו וניתן להחזירה
למקומה בלי צורך לקובעה במסמרים, מותר להחזירה.
כשמחזירה בשבת באופן שנתבאר לעיל אינו מברך, וגם במוצאי שבת לא יברך.

פוסק: הרב יעקב יואל וולף

ספר: אוצר הלכות ששכרן אריכות ימים

מקור: מזוזה שנפלה הלכות ד-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה