חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל חנות ספרים חייב להחליף ספר פגום שהקונה רשם עליו את שמו?

תשובה:

בעל חנות ספרים חייב להחליף ספר פגום למרות שהקונה רשם עליו את שמו.

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: משא ומתן סעיף כג וראה שו"ע חו"מ סימן רלב, יג

תשובה נוספת:

אם המשיך להשתמש בו לאחר שמצא את הפגם, ורק אחר כך ביקש להחליפו, אין המוכר חייב להחליף לו את המוצר.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ב סימן ב וראה שו"ע סימן רלב ס"ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה