חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למי חייבים לעשות פדיון הבן?

תשובה:

החייבים בפדיון הבן הם:
בכור לאמו דוקא - לכן אם האשה שהיא אלמנה או גרושה וכבר ילדה קודם לבעל אחר וזה בן בכור לאביו (בעלה השני) לא חייב בפדיון.
ילד שנולד מרחם אמו על ידי שאיבה במכשיר ואקום- חייב בפדיון.
ילד שנולד כתוצאה מהזרעה מלאכותית מבעלה, ואם אין ידוע מי הוא האב הבן יהיה חייב לפדות עצמו כשיגדיל.
אשה שהפילה לאחר 8 שבועות להריונה ולא נמצא בחתיכה שום ריקום אברים, ולאחר מכן ילדה בן זכר, יש חיוב לפדות אותו בברכה ואם לא היה ידוע אם הנפל היה מרוקם איברים יש לפדות ללא ברכה.
ואם האשה הפילה שפיר ונמצא מלא מים ללא ריקום אברים פודין בברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן שה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה